Ballerup Taekwondo Klub
 

Team Ballerup

Ballerup Kampsport Center var i årene 2000-2012 støttet af erhvervsklubben Team Ballerup, der har som mål at styrke eliten og talentudviklingen i Ballerup Kommune. Erhvervsklubben består af Ballerup Erhvervsråd og Ballerup Kommune samt virksomheder, der enten er beliggende i kommunen eller har relation hertil.

 
 
TeamBallerupLogo
 

Team Ballerup har både støttet vores landsholdsudøvere samt vores talentudvikling omfattende flere unge udøvere. De årlige støtterammer fra Team Ballerup har varieret fra 30.000 kr. til 85.000 kr. Team Ballerup vil fortsat gerne støtte vores talentudvikling. Vi har dog i 2013 fravalgt støtten, fordi betingelserne herfor ville medføre et større adminstrativt ressourceforbrug, som ikke modsvarer det økonomiske udbytte.